Honda Jazz 1.5 RS

Dung tích xi-lanh: 1,497 cc

Công suất cực đại: 118/6,600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/6.600 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

624,000,000 VND
Honda Jazz 1.5 VX

Dung tích xi-lanh: 1,497 cc

Công suất cực đại: 118/6,600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/6.600 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

594,000,000 VND
Honda Jazz 1.5 V

Dung tích xi-lanh: 1,497 cc

Công suất cực đại: 118/6,600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/6.600 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

544,000,000 VND
Honda Civic 1.8 E

Dung tích xi-lanh: 1,799 cc

Công suất cực đại: 139/6,500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 174/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

Từ 729,000,000 VND
Honda Civic 1.8 G

Dung tích xi-lanh: 1,799 cc

Công suất cực đại: 139/6,500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 174/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

Từ 789,000,000 VND
Honda Civic 1.5 RS

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 170/5,500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 220/1,700-5,500 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

Từ 929,000,000 VND
Honda City 1.5 TOP

Dung tích xi-lanh: 2,488 cc

Công suất cực đại: 180/6,000 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 243/4.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

599,000,000 VND
Honda City 1.5 CVT

Dung tích xi-lanh: 2,488 cc

Công suất cực đại: 180/6,000 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 243/4.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

559,000,000 VND
Honda HR-V 1.8 G

Dung tích xi-lanh: 1,799 cc

Công suất cực đại: 141/6,500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 172/4,300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

786,000,000 VND
Honda HR-V 1.8L (Ghi bạc/ Xanh dương/ Đen Ánh)

Dung tích xi-lanh: 1,799 cc

Công suất cực đại: 141/6,500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 172/4,300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

866,000,000 VND
Honda HR-V 1.8L (Trắng ngọc, Đỏ)

Dung tích xi-lanh: 1,799 cc

Công suất cực đại: 141/6,500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 172/4,300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

871,000,000 VND
Honda CR-V 1.5 L

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 188/5,600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/2,000-5.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

1,093,000,000 VND
Honda CR-V 1.5 G

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 188/5,600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/2,000-5.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

1,023,000,000 VND
Honda CR-V 1.5 E

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 188/5,600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/2,000-5.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

983,000,000 VND
Honda Accord 2.4

Dung tích xi-lanh: 2,356 cc

Công suất cực đại: 175/6,200 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 225/4.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

1,203,000,000 VND